0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Mr Phạm Hùng
Chủ tịch HĐQT Công ty

Anh Phạm Hùng là người sáng lập Công ty dịch thuật chuyên nghiệp – MIDtrans, anh có bằng Kỹ sư xây dựng của Đại học xây dựng Hà Nội và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Hoa Kỳ.

Trong thời gian 15 năm vừa qua, anh đã làm Giám đốc điều hành cho nhiều công ty và trải qua rất nhiều lĩnh vực hoạt động: xây dựng, sản xuất công nghiệp, tài chính, bán hàng, Marketing, M&A … Anh là người ham học hỏi, có kiến thức sâu rộng và sự trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Anh Phạm Hùng là người chủ trì định hướng và phát triển chiến lược cho Công ty dịch thuật miền trung – MIDTrans ở thời điểm hiện tại và trong thời gian 10 năm tới.

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh

Chủ tịch công ty
Phạm Hùng
(Kỹ sư Xây dựng; Thạc sỹ QTKD Hoa Kỳ)

Mr Trần Văn Khương
Giám đốc điều hành – CEO

Anh Trần Văn Khương là người đồng sáng lập nên Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans, anh tốt nghiệp và có bằng Cử nhân ngoại ngữ Anh văn và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Với hơn 10 năm trải nghiệm, anh Trần Văn Khương cũng là người có sự trải nghiệm rộng rãi trên nhiều lĩnh vực: tiếng Anh, tài chính, nhân sự, du lịch, bán hàng…Anh là người có nhận thức hiểu biết sâu sắc trong Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

Anh Trần Văn Khương giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans vận hành hệ thống thông suốt, hướng cả hệ thống theo đúng chiến lược đã được hoạch định.

Anh Khương cũng là một trong những dịch giả chính tiếng Anh – tiếng Việt của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh

Mr Trần Văn Khương
Giám đốc điều hành – CEO

Mrs Lê Thị Diễm Hương
Giám đốc chất lượng, tài chính – QMR, CFO

Chị Diễm Hương là người đồng sáng lập nên Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans, chị tốt nghiệp và có bằng Cử nhân ngoại ngữ Anh văn và bằng Cử nhân Tài chính kế toán.

Với hơn 15 năm trải nghiệm hoạt động, chị là người có sự trải nghiệm sâu sắc trong vấn đề dịch thuật, đặc biệt là dịch thuật trong các lĩnh vực xây dựng, dự án xi măng, xuất nhập khẩu hàng hóa, tài chính kinh tế, hồ sơ thầu, bản vẽ xây dựng …

Chị Diễm Hương đang giúp MIDTrans vận hành với vai trò chủ chốt trong hai mảng kiểm soát chất lượng và tài chính.

Chị cũng là một trong những dịch giả chính tiếng Anh – tiếng Việt của MIDTrans.

dich-tieng-anh-tai-ha-nam

Mrs Lê Thị Diễm Hương
Giám đốc chất lượng, tài chính – QMR, CFO

Mr Đặng Trần Việt
Giám đốc Marketing & IT

Anh Đặng Trần Việt tốt nghiệp và có bằng Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (IT) tại Cộng hòa liên bang Đức.

Với hơn 10 năm trải nghiệm, anh Đặng Trần Việt là người có sự trải nghiệm rộng rãi trên nhiều lĩnh vực: tiếng Anh, công nghệ thông tin, nhân sự, khách sạn, du lịch, bán hàng… Anh là một người có nhận thức hiểu biết sâu sắc trong Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans. Hiện tại anh đang là Giám đốc IT của khách sạn năm sao Sheraton Nha Trang.

Anh Đặng Trần Việt đang giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans vận hành với vai trò chủ chốt trong hai mảng Marketing và IT.

Anh Việt cũng là một trong những dịch giả chính tiếng Anh – tiếng Đức của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

dich-tieng-anh-tai-ha-tinh

Mr Đặng Trần Việt
Giám đốc Marketing & IT

PGS.Ts. Đặng Gia Nải
Cố vấn hoạt động

Ông Đặng Gia Nải là một Phó giáo sư, Tiến sĩ tu nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức trong những năm 1975 – 1980. Ông nguyên là Viện trưởng Viện khoa học Công nghệ Giao thông vận tải – Bộ GTVT.

Ông Đặng Gia Nải là một người có trải nghiệm và nhận thức sâu sắc về cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, đào tạo, giảng dạy…

Hiện tại, ông là cố vấn hoạt động cho Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

dich-tieng-han-tai-quang-binh

PGS.Ts. Đặng Gia Nải
Cố vấn hoạt động

Ts. Nguyễn Đình Hùng
Cố vấn Đào tạo & Phát triển

Ông Nguyễn Đình Hùng là một Tiến sĩ về ngôn ngữ học tiếng Anh. Ông có hiểu biết sâu sắc về hai ngôn ngữ là tiếng Nga và tiếng Anh. Ông hoạt động chuyên sâu về các lĩnh vực: giảng dạy, khoa học, lý luận ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục … Hiện tại ông đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa ngoại ngữ – Trường Đại học Quảng Bình.

Ts. Nguyễn Đình Hùng đang là cố vấn cho Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans về mảng Đào tạo & Phát triển.

dich-tieng-nhat-tai-quang-binh

Ts. Nguyễn Đình Hùng
Cố vấn Đào tạo & Phát triển

Mrs. Phan Thu Vân
Giám đốc Ban Tiếng Trung Quốc – Tiếng Anh – Tiếng Việt

Chị Thu Vân tốt nghiệp và có bằng Tiến sĩ ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Fudan University – Thành phố Thượng Hải – Trung Quốc. Chị Thu Vân thông thạo hai ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh. Ngoài ra Chị có thể giao dịch tốt tiếng Hàn Quốctiếng Pháp.

Với hơn 15 năm trải nghiệm hoạt động, chị là người có sự trải nghiệm sâu sắc trong vấn đề dịch thuật, đặc biệt là dịch thuật trong các lĩnh vực: giảng dạy, khoa học, lý luận ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục, viết sách, nhạc kịch… Hiện tại Chị đang công tác tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Mình và đã nhiều lần được mời tham gia vào các chương trình của VTV.

Chị Thu Vân đang giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans vận hành với vai trò là Giám đốc Ban tiếng Trung Quốc – Tiếng Anh – Tiếng Việt.

Chị cũng là một trong những dịch giả chính của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

cong-ty-dich-thuat-tieng-trung

Ts. Phan Thu Vân
Giám đốc Ban Tiếng Trung Quốc – Tiếng Anh – Tiếng Việt

Mrs Phạm Thị Mỹ Dung
Trưởng ban kiểm soát chất lượng ngôn ngữ tiếng Anh – Nhật

Chị Mỹ Dung tốt nghiệp và có bằng Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Nhật – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng.

Chị Mỹ Dung tốt nghiệp và có bằng Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Nhật – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng.

Với hơn 10 năm trải nghiệm hoạt động, chị là người có sự trải nghiệm sâu sắc trong vấn đề dịch thuật tiếng Việt – Nhật, tiếng Anh – Nhật. Chị có thế mạnh xuất sắc dịch thuật tiếng Việt – tiếng Anh – tiếng Nhật trong các dự án công nghệ thông tin, dự án phát triển phần mềm, xuất nhập khẩu hàng hóa, tài chính kinh tế… Hiện tại chị Mỹ Dung đang phụ trách mảng dịch thuật tiếng Anh – tiếng Nhật tại công ty FPT Software.

Chị Mỹ Dung đang giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans vận hành với vai trò là Trưởng ban kiểm soát chất lượng tiếng Anh – tiếng Nhật – tiếng Việt.

Chị cũng là một trong những dịch giả chính Tiếng Nhật – Tiếng Việt của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

dich-tieng-dai-loan-tai-quang-binh

Mrs Phạm Thị Mỹ Dung
Trưởng ban kiểm soát chất lượng ngôn ngữ tiếng Anh – Nhật

Mr Đổ Quang Hảo
Giám đốc kinh doanh thị trường Nhật Bản

Anh Đỗ Quang Hảo tốt nghiệp và có bằng Kỹ sư Cơ khí tại Nhật Bản. Anh có 5 năm làm việc ở Hãng Toyota tại Đất nước mặt trời mọc Nhật Bản.

Với hơn 10 năm trải nghiệm, anh Đỗ Quang Hảo là người có sự trải nghiệm sâu rộng trên nhiều lĩnh vực: tiếng Nhật, cơ khí, văn hóa Nhật Bản…

Anh Đỗ Quang Hảo giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans phát triển tại thị trường Nhật Bản và cũng là một dịch giả chính tiếng NhậtTiếng Việt.

dich-tieng-trung-quoc-tai-quang-binh

Mr Đổ Quang Hảo
Giám đốc kinh doanh thị trường Nhật Bản

Mr Lac Hanh Tan
Giám đốc kinh doanh thị trường CHLB Đức

Anh Lac Hanh Tan sinh ra tại TP Hồ Chí Minh, từ năm ba tuổi anh sang sinh sống tại Cộng hòa liên bang Đức. Anh học tập và có Bằng Thạc sĩ Tài chính kinh tế tại CHLB Đức.

Hiện tại anh là một Doanh nhân khá thành công tại CHLB Đức, anh có một chuổi các Nhà hàng tại đây.

Anh Lac Hanh Tan giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans phát triển tại thị trường CHLB Đức và cũng là người kiểm soát chất lượng bản dịch tiếng Việt – tiếng Đức.

Mr Lac Hanh Tan
Giám đốc kinh doanh thị trường CHLB Đức

Mrs. Trần Bích Thương
Chuyên gia cao cấp Tiếng Trung Quốc

Chị Bích Thương tốt nghiệp và có bằng Thạc sĩ ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Fudan University – Thành phố Thượng Hải – Trung Quốc.

Với hơn 15 năm trải nghiệm hoạt động, chị là người có sự trải nghiệm sâu sắc trong vấn đề dịch thuật, đặc biệt là dịch thuật trong các lĩnh vực: giảng dạy, khoa học, lý luận ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục, xuất nhập khẩu hàng hóa, tài chính kinh tế… Hiện tại Chị đang công tác tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Mình và giảng dạy tại một số trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM.

Chị Bích Thương đang giúp Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans vận hành với vai trò là Trưởng ban kiểm soát chất lượng tiếng Việt – tiếng Trung Quốc.

Chị cũng là một trong những dịch giả chính tiếng Trung Quốc của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans.

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh

Mrs. Trần Bích Thương
Chuyên gia cao cấp Tiếng Trung Quốc