0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn
Dịch Thuật Chuyên Ngành

Dịch thuật chuyên ngành

Dịch thuật chuyên ngành: nhận dịch tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thầu và đấu thầu, hồ sơ giám định, đánh giá tác động môi trường, chuyên đề nghiên cứu, luận văn thạc sỹ... VV. Cam kết bản dịch dùng đúng…

Đọc Tiếp
Giới Thiệu

Giới thiệu

Biendich.vn là một thương hiệu của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans, một công ty dịch thuật chuyên nghiệp được thành lập vào Được thành lập vào tháng 09/12 năm 2016. Trải qua quá trình hoạt động,  Công ty…

Đọc Tiếp